Грудев: Наливането на средства в земеделието трябва да е свързано с пазара

Приоритетни сектори до 2020 г. ще са овощарство, зеленчукопроизводство, животновъдство и биоземеделие